top of page

Käyttäytymis- ja hyvinvointiklinikka etävastaanotto
Kissat, koirat & hevo
set

Erilaiset haasteet eläinten kanssa ovat hyvin yleisiä. Ne voivat rajoittaa elämää ja heikentää voimakkaasti myös omistajien hyvinvointia.

Etävastaanoton soittoajat ovat ti-to klo 10-19.
Varaa aika, tai ota yhteyttä ja kerro tilanteestanne!

Käyttäytymis- ja hyvinvointiklinikalla selvitetään kokonaistilanne rauhassa ja hienotunteisesti, sekä laaditaan juuri teitä palveleva toimintasuunnitelma. Sitä seuraamalla on helppo edetä!

Tavoitteena on helpottaa haastetta pitkäkestoisesti parantaen eläimen ja ympäröivien ihmisten elämänlaatua.

Kohtaamisessamme hyödynnän laajaa osaamistani ihmispsykologiassa ja pedagogiikassa. Haluan tehdä kehityskulusta mahdollisimman saumattoman ja esteettömän kaikille, aktiivisen tuen ja kannustuksen kautta!
 

 


MIKSI ETÄVASTAANOTTONA EIKÄ KASVOTUSTEN?
Etäyhteys mahdollistaa avun missä ikinä olettekin - ilman eläimen kuormittumista vieraaseen paikkaan tuomisesta tai vieraan ihmisen kohtaamisesta kotona.

Haastava käyttäytyminen ei usein myöskään ilmene jatkuvasti, vieraassa paikassa tai vieraan ihmisen läsnäollessa, joten eläimen näkeminen paikan päällä ei usein tuo selvitystyöhön lisäarvoa. Sen sijaan videotallenteet käyttäytymisestä ja elinympäristön arviointi videopuhelun kautta ovat usein hyödyksi.

Alussa tärkeintä on tilanteen perusteellinen hahmottaminen keskustelun kautta. Etäyhteydellä tutustuminen on usein myös omistajille miellyttävämpää.

Ensikohtaamisen jälkeen voimme tarvittaessa jatkaa kasvotusten eläimen kanssa työskentelyä (pk-seutu).

"Valtavan iso
kiitos eilisestä.

Olimme molemmat aivan ihmeissämme miten paljon ja miten mielenkiintoista tietoa saatiin!

Meillä on vahva fiilis että tämä tulee lisäämään koiran ja meidänkin hyvinvointia."

Yleisiä aiheita ​​​

 • Eläimen haastava käyttäytyminen

 • Uuteen eläimeen tai elämäntilanteeseen valmistautuminen

 • Eläimen kokonaishyvinvoinnin arviointi ja hoidon hiominen ennakoivasti

 • Terveyden ja hyvinvoinnin tukitoimet (esim. sairauden vuoksi)

 • Eutanasian ajoitus

 

MITÄ ETÄVASTAANOTOLLA TAPAHTUU?
Saat täytettäväksesi kattavan esitietolomakkeen ennen etävastaanottoa.
Pyydän sinulta usein ennakkoon myös kuvamateriaalia eläimestä ja sen elinolosuhteista.
Voit halutessasi lähettää videoita eläimen käyttäytymisestä (yhteensä enintään 5 min)!

Etävastaanotolla käymme esitietolomakkeen tiedot yhdessä läpi, jotta hahmotan eläimen historiaa, terveyttä, elinolosuhteita, hoitoa ja käyttäytymistä sekä omat ajatuksesi ja toiveesi tilanteessa! Kyselen sinulta/teiltä tarkentavia kysymyksiä, jotta ymmärrän kokonaistilanteen mahdollisimman hyvin.

Haasteet ovat useimmiten pienten päällekkäisten ja pitkään jatkuneiden tekijöiden summa. Etävastaanoton tavoite on haastavaan tilanteeseen vaikuttaneiden tekijöiden tunnistaminen, sekä niiden pohjalta toimintasuunnitelman laatiminen.
Mikäli kartoituksessa tulee ilmi eläinlääkärin huomiota vaativia seikkoja, saatte lähetteen eläinlääkärille!

 

Toimintasuunnitelmaan sisältyy suosituksia esimerkiksi

 • Eläimen elinolosuhteiden järjestelyistä

 • Hoitotavoista, ruokinnasta, käsittelystä ja kouluttamisesta

 • Erilaisista tuotteista, kuten varusteista, ruoista ja ravintolisistä

 • Palveluista, kuten fysioterapiasta tai muusta kehonhuollosta

 MITÄ ETÄVASTAANOTON JÄLKEEN?
Muutos parempaan vaatii usein sitoutumista, vaivannäköä ja aikaa. Etävastaanoton jälkeen voit(te) alkaa toteuttaa toimintasuunnitelmaa ja laittaa suosituksia käytäntöön. Tarkoituksena on ensin saada perusasiat kuntoon ja sitten hioa yksityiskohtia. Kun etenemme järjestelmällisesti, saamme kestäviä tuloksia ja noudatamme eläinsuojelulakia.

Annan teille tarvittaessa myös kirjallisia työkaluja seurata eläimessä tapahtuvia muutoksia. Näin voimme mitata tuloksia ja hienosäätää toimintaa, mikäli tarvetta ilmenee. Saat myös esitietolomakkeen itsellesi, jonka tietoja voivat tarvittaessa hyödyntää esimerkiksi eläinlääkärit eläimesi hoidossa. Näin toiminta on tuloksellisempaa ja aikaa ja vaivaa säästyy kaikilta!

Pikaisia ratkaisuja on harvoin olemassa. Pyrin kuitenkin tekemään onnistumisen sinulle ja eläimellesi mahdollisimman helpoksi ja tuen teitä koko prosessin ajan. Käyttäytymis- ja hyvinvointiklinikan hintaan sisältyy myös sähköpostituki, mikäli ongelmia tai kysymyksiä ilmenee.

Etävastaanoton jälkeen on mahdollista varata jatkoseuranta-aikoja etänä tai myös kotikäynti pääkaupunkiseudulla.


Kun eläimen terveys ja elämänlaatu, sekä ihmisen ja eläimen suhde ovat kunnossa, yhteinen elämä on laadukas ja palkitseva. Tarvittaessa eläimen käyttäytymisterapialla tuetaan elämänlaatua kehittäviä muutoksia ja viimeistellään kokonaisuus.
 

Käyttäytymisterapia eläimille


Usein erilaiset käyttäytymisen haasteet hälvenevät kokonaan tai ainakin lievittyvät merkittävästi sitä mukaa kun eläimen hyvinvointi kohenee.


Mikäli käyttäytymisen haasteita jää jäljelle käyttäytymisklinikan ja mahdollisen eläinlääkinnällisen hoidon jälkeen, käyttäytymisterapia voi olla tarpeen. Käyttäytymisen taustalla voi olla oppimishistoriaa, tai meiltä on saattanut jäädä etänä jotain huomaamatta.

Käyttäytymisterapiassa ohjaan sinua eläimesi kanssa uudenlaisten toimintatapojen äärelle. Ohjaus suunnitellaan yksilöllisesti palvelemaan kaikkia tilanteen osapuolia. Tavoitteena on, että käyttäytymishaaste ei häiritse elämää liikaa ja että ihmisten ja eläinten elämänlaatu kohenee pitkäkestoisin tuloksin.

"Kiitos selkeistä ohjeista,
niistä oli iso apu!

Ohjeitasi noudattamalla meillä on rauhoittunut tilanne, kissat ja me viihdytään yhdessä."

Hinnasto ja ajanvaraus
Maksutapoina lasku ja Mobilepay

Käyttäytymisklinikan ensitapaamisen hinta muodostuu:
 

 • Valmistautumisesta (15-30 min):
  perehdyn esitietolomakkeeseen, kuviin ja videoihin ennen etävastaanottoa.
   

 • Kiireettömästä ja paneutuvasta kohtaamisesta (1t 30 min):
  kysyn, kuuntelen ja selitän juurta jaksain, jotta ymmärrys lisääntyy puolin ja toisin!
   

 • Kirjallisten materiaalien (pdf) laatimisesta (15-45 min): 
  - esitietolomake seurantaa/jatkotoimenpiteitä varten 
  - suositusten pääkohdat 
  - tarvittaessa lähete eläinlääkärille ja/tai erilaisia kirjallisia työkaluja
  Materiaalien toimitus 5 arkipäivän kuluessa tapaamisesta.
   

 • Sähköpostituesta: jos sinulla herää lisäkysymyksiä, käytössäsi on sähköpostituki samaan hintaan (2 sähköpostiviestiä, joihin vastaukseni on enint. 150 sanaa / viesti).

Käyttäytymisterapia
Hinnasto ja ajanvaraus
156649798_490999255614692_89505581631542

Minulla on vuosien ammattitaito ja vankka koulutuspohja

Toimintani lähtökohdat ovat eläinten lajityypillinen käyttäytyminen, eläinyksilön elämänlaatu sekä eläimen ja ihmisen palkitseva suhde. Eläinten käytöksen muokkaamisessa painotan elinolosuhteiden kehittämistä, ihmisen ohjaamista, positiivista vahvistetta ja eläimen omaehtoisuutta.


Noudatan kansainvälisiä käyttäytymisneuvojien standardeja LIMA Least Intrusive, Minimally Aversive ('vähiten häiritsevä, vähiten vahingoittava') sekä Humane Hierarchy of Needs ('toiminnan armeliain hierarkia'). Nämä standardit ohjaavat tekemään mahdollisimman eettisiä ja tutkittuun näyttöön perustuvia valintoja. Mikäli koen, että en pysty auttamaan teitä, ohjaan teidät eteenpäin toiselle ammattilaiselle.

Olen Suomen Eläintenkouluttajat ry:n jäsen ja sitoutunut yhdistyksen eettisiin sääntöihin kaikessa toiminnassani.

 

Logo
bottom of page