top of page

Käyttäytymis- ja -hyvinvointiklinikka etävastaanotto
Kissat, koirat & hevoset

Puhelimitse tai Zoomin kautta koko Suomeen.

Etävastaanoton soittoajat ovat arkipäivisin klo 10-18.
Ota yhteyttä ja kerro tilanteestanne!

Yleisiä aiheita ​​​

 • Eläimen haastava käyttäytyminen

 • Uuteen eläimeen tai elämäntilanteeseen valmistautuminen

 • Eläimen kokonaishyvinvoinnin arviointi

 • Terveyden ja hyvinvoinnin tukitoimet (esim. sairauden vuoksi)

 • Eutanasian ajoitus

 


Saat täytettäväksesi esitietolomakkeen ennen etävastaanottoa.
Pyydän sinulta usein ennakkoon myös kuvamateriaalia eläimestä ja sen elinolosuhteista.
Voit halutessasi lähettää videoita eläimen käyttäytymisestä (yhteensä enintään 5 min)!

Etävastaanotto alkaa esitietojen läpikäynnillä, jotta hahmotan eläimen historiaa, terveyttä, elinolosuhteita, hoitoa ja käyttäytymistä sekä omat ajatuksesi ja toiveesi tilanteessa!

Etävastaanoton tavoite on haastavaan tilanteeseen johtaneiden juurisyiden hoito, sen sijaan, että paikkailisimme vain näkyviä oireita. Näin luomme pitkäkestoisia tuloksia ja noudatamme eläinsuojelulakia.

Annan sinulle tarvittaessa myös työkaluja seurata eläimessä tapahtuvia muutoksia. Näin voimme mitata tuloksia ja hienosäätää toimintaa, mikäli tarvetta ilmenee.

Etävastaanoton jälkeen on mahdollista varata myös kotikäynti pääkapunkiseudulla.


Kartoituksen perusteella annan suosituksia esimerkiksi:

 • Elinolosuhteiden järjestelyistä

 • Hoitotavoista, ruokinnasta, käsittelystä ja kouluttamisesta

 • Erilaisista tuotteista, kuten varusteista, ruoista ja ravintolisistä

 • Palveluista, kuten fysioterapiasta tai muusta kehonhuollosta

Huom! Mikäli kartoituksessa tulee ilmi eläinlääkärin huomiota vaativia seikkoja, saatte lähetteen eläinlääkärille!
 


Kun eläimen terveys ja elämänlaatu, sekä ihmisen ja eläimen suhde ovat kunnossa, yhteinen elämä on laadukas ja palkitseva. Tarvittaessa eläimen käyttäytymisterapialla tuetaan elämänlaatua kehittäviä muutoksia ja viimeistellään kokonaisuus.

Käyttäytymisterapia eläimille


Usein erilaiset käyttäytymisen haasteet hälvenevät kokonaan tai ainakin lievittyvät merkittävästi sitä mukaa kun eläimen hyvinvointi kohenee.

 

Mikäli käyttäytymisen haasteita jää jäljelle etävastaanotolla tehtyjen muutosten ja mahdollisen eläinlääkinnällisen hoidon jälkeen, käyttäytymisterapia voi olla tarpeen. Käyttäytymisen taustalla voi olla oppimishistoriaa, tai meiltä on saattanut jäädä etänä jotain huomaamatta.

Käyttäytymisterapiassa ohjaan sinua/teitä käytännössä eläimesi kanssa uudenlaisten toimintatapojen äärelle. Ohjaus suunnitellaan yksilöllisesti palvelemaan kaikkia tilanteen osapuolia. Tavoitteena on, että käyttäytymishaaste ei häiritse elämää liikaa ja että ihmisten ja eläinten elämänlaatu kohenee pitkäkestoisin tuloksin.

Ohjauksessa hyödynnän laajaa osaamistani ihmispsykologiassa ja pedagogiikassa. Haluan tehdä kehityskulusta mahdollisimman saumattoman ja esteettömän kaikille, aktiivisen tuen ja kannustuksen kautta.


 

"Valtavan iso
kiitos eilisestä.

Olimme molemmat aivan ihmeissämme miten paljon ja miten mielenkiintoista tietoa saatiin!

Meillä on vahva fiilis että tämä tulee lisäämään koiran ja meidänkin hyvinvointia."

Hinnasto
Alv 0%. Maksutapoina lasku ja Mobilepay.

Etävastaanotto (koko Suomeen)

95€/tunti, minimiveloitus 60€

 

Kotikäynti etävastaanoton jälkeen (pk-seutu)

95€/tunti, minimiveloitus 80€/käynti

Lisäksi matkakulut julkisilla

Etävastaanoton hinta sisältää:

 • esitietolomakkeen, kuvien ja videoiden läpikäynnin ennen etävastaanottoa

 • esitietolomakkeen tiedot (pdf) seurantaa/jatkotoimenpiteitä varten

 • suositusten pääkohdat kirjallisena (pdf) 5 arkipäivän kuluessa etävastaanotosta

 • tarvittaessa lähete eläinlääkärille (pdf)

 • tarvittaessa kirjallisia työkaluja (pdf), kuten virikekalenteripohja tai taulukko käyttäytymisen seurantaan

 • vähintään tunnin mittaisen neuvonnan päälle lisäksi sähköpostituki
  (enintään 2 viestiä, joissa vastaukseni enintään 150 sanaa per viesti)

"Kiitos selkeistä ohjeista,
niistä oli iso apu!

Ohjeitasi noudattamalla meillä on rauhoittunut tilanne, kissat ja me viihdytään yhdessä."

156649798_490999255614692_89505581631542

Minulla on vuosien ammattitaito ja vankka koulutuspohja

Toimintani lähtökohdat ovat eläinten lajityypillinen käyttäytyminen, eläinyksilön elämänlaatu sekä eläimen ja ihmisen palkitseva suhde. Eläinten käytöksen muokkaamisessa painotan elinolosuhteiden kehittämistä, ihmisen ohjaamista, positiivista vahvistetta ja eläimen omaehtoisuutta.


Noudatan kansainvälisiä käyttäytymisneuvojien standardeja LIMA Least Intrusive, Minimally Aversive ('vähiten häiritsevä, vähiten vahingoittava') sekä Humane Hierarchy of Needs ('toiminnan armeliain hierarkia'). Nämä standardit ohjaavat tekemään mahdollisimman eettisiä ja tutkittuun näyttöön perustuvia valintoja. Mikäli koen, että en pysty auttamaan teitä, ohjaan teidät eteenpäin toiselle ammattilaiselle.

Olen Suomen Eläintenkouluttajat ry:n jäsen ja sitoutunut yhdistyksen eettisiin sääntöihin kaikessa toiminnassani.

 

Käyttäytymisterapia
Logo
bottom of page