top of page

Etologia tieteenalana

Etologia on biologian osa-alue, jossa tutkitaan eläinten käyttäytymistä luonnonvaraisissa olosuhteissa. Klassisen etologian tavoite on käyttäytymisen evoluution ymmärtäminen ja tiedon kerääminen eläinlajien suojelemiseksi luonnossa. Lähestymistapa keskittyy ennemmin lajiin kokonaisuutena, kuin yksilöön.

Klassiselle etologialle ovat läheistä sukua sekä zoologia (eläimen ekolokeron tutkimus), että käyttäytymisekologia (eläinten käyttäytyminen osana ekosysteemejä), jota voi opiskella Turun yliopistossa osana biologin tutkintoa.

Soveltavan etologian ydin on eläinyksilöiden hyvinvoinnin rakentaminen ihmisen luomissa olosuhteissa. Tämä saavutetaan kehittämällä kokonaisuutta vastaamaan eläinten evoluution mukaisia tarpeita.

Toiminnan ja päätelmien pohjana käytetään tietoa luonnonoloista, vankeudessa elävistä populaatioista ja erilaisista käyttäytymiskokeista. 
Koska vankeudessa elävien eläinten kanssa työskentely tapahtuu alisteisena ihmisten psykologialle ja yhteiskunnille, myös näihin perehdytään syvällisesti. Ihminen on aina avain eläimen elämänlaatuun. 

Soveltava etologia on yksi eläinhyvinvointitieteen osa-alueista, johon kuuluu laajemmin myös eläimen kehon terveys, eli esimerksiksi ravitsemus ja eläinlääkintä. Läheinen tutkimusala on myös antrozoologia, eli ihmis-eläin-suhteen tutkimus. Antrozoologiassa tutkitaan esimerkiksi eläinten domestikaatioita ja suhteen vaikutuksia niin ihmiseen kuin eläimeen.

Soveltavan etologian opinnot

Soveltavassa etologiassa erikoistua voi esimerkiksi seuraeläimiin, tuotantoeläimiin tai eläintarhaeläimiin.

Opinnoissa on 'eläinryhmän' lisäksi erilaisia painotuksia, kuten eläinten hyvinvointi, kognitio, kouluttaminen ja käytännön hoito. Opinnoista valmistutaan mm. eläinten käytösneuvojiksi, kouluttajiksi, hoitajiksi, konsulteiksi, eläinsuojeluvalvojiksi, tutkijoiksi ja niin edelleen.

Olen opiskellut eniten seura- ja tuotantoeläimiä. Pääpiste on ollut kissoissa, koirissa ja hevosissa. Englannissa kouluilla oli omat eläintarhat, kennelit, kissalat, maatilat ja tallit, joten kokemusta kertyi kymmenistä eläinlajeista: niin nisäkkäistä, matelijoista, kaloista, linnuista kuin sammakkoeläimistäkin.


Etologian opinnoista kiinnostuneet kysyvät minulta usein kursseista ja opintojeni rakenteesta. Alla siis kattava listaus.

Englannissa kokemusta kertyi
kymmenistä eläinlajeista. Selaa kuvia!

Tutkintoni koostuvat seuraavista kursseista:

BSc (Hons) Animal Behaviour and Training / Coventry University
Vuosi 1

- Principles of Ethology (Etologian perusteet)

- Cognition and Learning Theory (Kognitio ja oppimisteoriat)

- Animal Anatomy and Physiology (Eläinanatomia ja -fysiologia)

- Applied Animal Management (Soveltava eläintenhoito)

- The Animal Industry, Society and Ethics (Eläinala/teollisuus, yhteiskunta ja etiikka)

- Academic Study Skills and Entrepreneurial Thinking (Akateemiset opiskelutaidot ja yrittäjyys)
 

Vuosi 2

- Animal Health and Disease (Eläinten terveys ja sairaudet)

- Habitat and Environmental Enrichment (Elinympäristöt ja virikkeellistäminen)

- Animal Development and Training (Eläinten kehitysvaiheet ja kouluttaminen)

- Human Psychology for Animal Trainers (Ihmispsykologiaa eläintenkouluttajille)

- Specialist Animal Management (Soveltavan eläintenhoidon jatkokurssi)

- Research Design and Analysis (Tutkimussuunnittelu ja data-analyysi)

BSc (Hons) Applied Animal Behavioural Science and Welfare / Greenwich University
Vuosi 3

- Animal Health and Disease Management (Eläinten terveyden ja sairauksien hallinta)

- Breeding Management and Genetics (Eläinjalostus ja genetiikka)

- Problem Behaviour Management (Ongelmakäytösten hallinta)

- Applied Animal Welfare, Legislation and ethics (Soveltava eläinten hyvinvointi, läinsäädäntö ja eläinetiikka)

- Animal Cognition and Learning (Eläinkognitio ja oppiminen)

- Applied Animal Training (Soveltava eläintenkouluttaminen)

- Statistics for the Animal Sciences (Eläintieteiden tilastotieteet)

- Industry Experience and Skills Development (Soveltavat työllistymistaidot ja työharjoittelu)

 

Vuosi 4

- Current Issues in the Animal Field (Eläinalan nykyhetken haasteita)

- Advanced Animal Cognition and Behavioural Therapies (Eläinkognition ja käytösterapioiden jatkokurssi)

- Anthrozoology and Personal Psychology (Antrozoologia ja yksilöpsykologia)

- Behavioural Ecology (Käyttäytymisekologia)

- Psychopharmacology and Neuroscience (Psykofarmakologia ja neurotieteet)

- Animal Nutrition (Eläinten ruokinta)

- Advanced Animal Welfare and Organisations (Eläinten hyvinvointi ja eläinjärjestöt jatkokurssi)

- Honours Project for the Animal Sciences (Kandidaatin lopputyökurssi)

MSc Animal Sciences (Ethology) /
Tukholman yliopisto ja Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto

 

- Mate Choice (Parinvalinta ja evoluution mekanismit)

- Human Behaviour: Biology and Culture (Ihmisten käyttäytyminen: biologia ja kulttuuri)

- Animal Cognition (Eläinkognitio)

- Biological Statistics (Biologian tilastotieteet)

- Animal Science (Eläintieteet)
- Animal Welfare, Behaviour and Ethics (Eläinten hyvinvointi, käyttäytyminen ja etiikka)

- Animal Genetics: Health, Behaviour and Welfare (Eläingenetiikka: terveys, käyttäytyminen ja hyvinvointi)
- Animal Environment, Welfare and Housing (Eläinympäristöt, hyvinvointi ja eläinrakennukset)
- Advanced Animal Welfare, Legislation and Animal Protection (Eläinten hyvinvointi, lainsäädäntö ja eläinsuojelu jatkokurssi)
- Anthrozoology in Practice (Antrozoologia käytännössä)
- Independent Project in Animal Science (Pro gradu-tutkielman kurssi)

Etologian opintoni
Logo
bottom of page