top of page
Verna Vilppula
 • Eläinkäyttäytymis- ja -hyvinvointitieteen maisteriopiskelija
  MSc in Animal Sciences (Ethology)
  Ruotsin Maatalousyliopisto SLU

   
 • Eläinkäyttäytymis- ja -hyvinvointitieteen kandidaatti
  BSc (Hons) Applied Animal Behavioural Science and Welfare
  Greenwichin yliopisto, Iso-Britannia, 2020

   
 • Hevostenhoitajan ammattitutkinto
  Ypäjän Hevosopisto, 2010

   
 • Tutkijana Hevosten interaktio-tutkimuksessa
  Dosentti Sonja Koski (Helsingin yliopisto/Koneen Säätiö)
  Vuodesta 2019

   
 • Suomen Eläintenkouluttajat ry:n hallituksen jäsen
  Vuodesta 2021

   
 • Luennoinut muun muassa
  Eläinlääkäreiden täydennyskoulutuksessa Fennovetilla (2022), Ylä-Savon Ammattiopiston YSAO eläintenkouluttajan erikoisammattitutkinnon opiskelijoille (2022), Maatila2030 EU-hankkeelle (2022, 2021), Hämeen Ammattikorkeakoulun HAMK hevosagrologi-opiskelijoille (2021), Suomen Eläinsuojeluyhdistykselle SEY (2021), sekä
  Suomen Ratsastajainliiton SRL henkilöstölle (2020)
Verna Vilppula

Arvot toimintani keskiössä ovat eläimen etu
tiedepohjainen lähestymistapa sekä asiakkaan kiireetön kohtaaminen.


Yliopistotaustani yhdistyy vuosien käytännön kokemukseen
erityisesti hevosten, kissojen ja koirien parista.

Etologia on biologian osa-alue, jossa tutkitaan eläinten käyttäytymistä luonnon olosuhteissa. Soveltavassa etologiassa tätä tietoa sovelletaan ihmisen olosuhteissa elävien eläinten hyväksi.

Etologia on lähtökohta onnistuneelle eläinten tulkinnalle, pidolle ja käsittelylle. M
ikäli vankeudessa eläviä eläimiä verrataan vain toisiinsa, saadaan helposti virhepäätelmiä, sillä vankeus vääristää aina käyttäytymistä.
  Luotettavan päätelmän saamiseksi tietoa luonnon oloissa elävistä saman lajin yksilöistä tulee myös sisällyttää vertailuun.

Soveltavassa etologiassa on erilaisia painotuksia, kuten eläinten hyvinvointi, ruokinta, kouluttaminen ja käytännön hoito. Erikoistua voi esimerkiksi seuraeläimiin, tuotantoeläimiin tai eläintarhaeläimiin.


Aloitin soveltavan etologian opinnot Coventryn yliopistossa 2016 eläinten kouluttamisen ja kognition opintolinjalla. Kahden vuoden jälkeen vaihdoin Greenwichin yliopistoon ja painotuksen eläinten hyvinvointiin.

Englannissa opintoni keskittyivät seuraeläimiin, kuten kissoihin, koiriin ja hevosiin. Kouluilla oli omat kennelit, eläintarhat, maatilat ja tallit, joten tietoa ja kokemusta kertyi kymmenistä eläinlajeista.

Yliopisto-opinnoissani on ollut vahvasti läsnä antrozoologia
, eli ihmis-eläinsuhteen tutkimus. Koska olen erikoistunut ihmisten oloissa eläviin eläimiin, olen opiskellut myös ihmisten käyttäytymistä laajasti.

Kesällä 2020 valmistuin soveltavan etologian kandidaatiksi korkeimmalla arvosanalla 1st Class Honours ja vuosikurssini parhaana.

Tällä hetkellä opiskelen soveltavan etologian maisteriksi Ruotsissa, jossa painotus on tuotantoeläimissä ja seuraeläimissä. Aihealueina ovat mm. eläinsuojeluvalvonta, eläinsuojien rakentaminen, eläinetiikka ja jalostus eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta.


Vuodesta 2019 olen työskennellyt dosentti Sonja Kosken Hevosten Interaktio-tutkimushankkeessa, jota rahoittaa Koneen Säätiö. Tutkimme hevosten sosiaalisia persoonallisuuspiirteitä ja ihmis-hevossuhdetta eri-ikäisillä hevosilla. Katso projektissa tähän mennessä julkaistut vertaisarvioidut artikkelit täältä

Kandidaatin lopputyöni koski aikuisten hevosten sosiaalisten persoonallisuuksien vaikutusta ihmisen kanssa toimimiseen.
Pro gradu-tutkielmani käsittelee hevosten hyvinvointitekijöiden ja kognitiivisen suoriutumisen välistä suhdetta. Graduani ohjaa dosentti Kosken lisäksi eläinten hyvinvointi- ja kognitiotutkija 

PhD Maria Vilain Rørvang.

Elämäni olen jakanut monien rakkaiden hevosten, kissojen, koirien ja jyrsijöiden kanssa. Eläimet ovat parasta mitä tiedän. Olen harrastanut hevosia lapsesta asti ja myöhemmin niistä tuli myös ammatti. Hevosten kanssa olen työskennellyt ympäri Eurooppaa ja myös yrittäjänä vuodesta 2009. Ratsastus on vaihtunut hevosten hyvinvoinnin ympärillä työskentelyyn. 

Kotona minulla on elokuussa 2021 kodinvaihtajana tullut Eemeli-kissa, jolle pyrin mahdollistamaan aktiivisen elämän. Edesmenneen Heros-rescuekissan kanssa valjasulkoilimme päivittäin, vaelsimme, teimme temppuja ja agilityä, sekä kyläilimme ahkerasti.

Englannissa kokemusta kertyi
kymmenistä eläinlajeista.

pinkki-Koneensaatio-logo_edited_edited.p
IMG_5808.JPG

Tutkimusaineistossani on
34 ratsuhevosta. 

Kissat ovat vaativia,
mutta antoisia eläimiä.

bottom of page