Yhteistyökumppanit

Teen yhteistyötä erilaisten eläinalan toimijoiden kanssa, joiden toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja korkeisiin eettisiin standardeihin.

 

Etsin jatkuvasti uusia yhteistyötahoja eläinten käyttäytymisen, hyvinvoinnin ja terveyden ympäriltä ympäri Suomen.

 

Yhteistyö voi tarkoittaa esimerkiksi asiakkaiden ohjaamista vastavuoroisesti kunkin palvelujen äärelle sekä yhteisiä projekteja.
 


 Kanssani ovat yhteistyössä: